مرکز در یک نگاه

این مرکز با طراحی خاص، نمای مدرن،اتاق های روشن و مجهز محیط فرهنگی دلپذیری برای آموزش پذیران عزیز فراهم می آورد.