اخبار مرکز

کانال اطلاع رسانی مرکز-مهم

اطلاعیه مهم خانواده محترم راه نقره ای بدلیل محدودیت دربرنامه وات ساپ کانال اطلاع رسانی مرکز به روبیکا انتقال یافت لطفا"ابتدا نسبت به نصب برنامه روبیکا اقدام نمایید و سپس از طریق لینک ذیل وارد کانال شوید https://rubika.ir/silverline_language_center مرکز علمی زبان انگلیسی راه نقره ای