خبر

تاریخ : 1395/05/30
توسط : مدیریت
بازدید : 811
امتحانات کمبریجبا شروع فعالیت مجدد اولین نمایندگی کمبریج آقای موسویان، این مرکز آمادگی بیش از 30 زبان آموز برای شرکت در امتحانات YLE,KET,PET,FCE,TKTاعلام میدارد. افتخار این مرکز پرورش بیش از 170 نفر از اساتید و زبان آموزانی می باشد که موفق به اخذ مدارک ارزشمند بین المللی از دانشگاه کمبریج انگلستان گردیده اند.

ارسال نظرات

1399/04/23
1399/04/16
1399/03/10