خبر

تاریخ : 1399/01/05
توسط : مدیریت
بازدید : 137
لینک کانال های آموزشی واتساپ

خانواده های گرامی لطفا توجه فرمایید

⚜با توجه به پر شدن ظرفیت کانال واتساپ،

♦️در کانال "مرکز علمی زبان راه نقرای( ۱)" فقط فیلم های آموزشی اساتید: صالحی،اشتری،پرکار،بنویدی،نجابت قرار داده می شود

در صورتی که استاد شما در مرکز علمی زبان راه نقره ای ۱ میباشد از طریق لینک ذیل بپیوندید:

https://chat.whatsapp.com/LdQeF4yRxejLd5bgsnOK5e

⚠️در غیر این صورت از طریق لینک پایین تر وارد شوید

⚜کانال دیگری با عنوان "مرکز علمی زبان راه نقره ای( ۲)" راه اندازی شد و فیلم های آموزشی اساتید دیگر در آن قرار داده می شود.

کانال دوم "مرکز علمی زبان راه نقره ای( ۲)" :

https://chat.whatsapp.com/JaKAs8lG2IQ830dqZqKo3K

سپاس

ارسال نظرات

1399/03/10
1399/03/10
1399/01/24