خبر

تاریخ : 1398/02/29
توسط : مدیریت
بازدید : 605
برگزاری جشن به مناسبت روز معلم

مرکز زبان راه نقره ایی به مناسبت روز معلم جشنی بدین منظور برگزار کرد تا با تقدیرو پاسداشت، از این
روز توانسته باشد گوشه ایی از زحمات استادان گرانقدر را جبران نماید.

ارسال نظرات

1398/12/09
1398/12/05
1398/12/05